“Да спасим Николица”

„Да спасим Николица“

Уважаеми ученици, служители и съграждани,
„Най-истински във миг на дива жажда,
цени човекът капката вода.
Най-мъдрите си думи в мъка ражда,
в затвор разбира що е свобода…“

Продължаваме тези мисли на Дамян Дамянов със следващите наши думи:
В най – трудните си дни човекът
обръща се със упование към Бога
и влиза в Храм, свещица да запали,
та Светлината да разпръсне мрака
в живота му и във душата.

Горди сме, че в нашия град има два християнски храма – църквата „Св. Неделя“ и параклиса „Св. Никола“.
Всички знаем, че в м. Николица са открити останки от раннохристиянска базилика. Тя е един нешлифован диамант с общоевропейско значение, тя е петата по големина църква в България и заедно с църквата „Св. София“ дава насока в развитието на западноевропейската култова архитектура.

За съжаление този ценен исторически обект се руши. Параклисът има нужда от ремонт. Необходими са средства за изготвяне на проект за консервиране, реставрация и социализация на раннохристиянската базилика.

Призоваваме Ви да се включите в предстоящите инициативи за събиране на финансови средства под надслов „Да спасим Николица“, организирани от СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Ракитово. Събраните суми ще бъдат внасяни по банковата сметка на учредената фондация „Николица“.

Благодарим Ви предварително за Вашата съпричастност и отзивчивост и нека не забравяме, че вървим по една сакрална земя.

От колектива на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово

Банкова сметка на Фондация Николица:
Общинска банка
Банкова сметка: BG91SOMB91301065285602
Банков код: SOMBBGSFDSC02859 5014439d0bd86bae35c87e89a9e0cf64 47388332_387397555336925_3601931317282865152_n 47571605_512778889232574_9086326407897808896_n 20170616164553_11494