ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

Покана

Протокол

Договор – закуски

Договор – топъл обяд