Педагогически състав

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Катя            Василева     Пелева – старши учител

Мария         Щерева       Мирова – старши учител

Мария         Георгиева   Кадрева – учител

Соня           Христова    Сестримска – старши учител

Христинка  Тодорова    Гаралова – старши учител

Румяна        Илиева        Велинова – старши учител

Цветка        Христова    Янушева-Баева – старши учител

Райна          Владиславова  Ласкова – старши учител

Райна          Ангелова    Балабанова – старши учител

Мария         Георгиева   Говедарсkа – старши учител

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП ЦОУД

Елена          Христова    Попчева – старши учител

Десислава   Бисерова    Арнаудова – учител

Стойка        Славчева     Ковачева – учител

Ати               Антим         Клашнова – учител

Мария        Славчева     Попова – учител

Петя           Георгиева   Грозданова – учител

Тодор         Младенов   Лозанов – учител

Емил          Йосифов     Карабельов – учител

 

УЧИТЕЛИ ЦОУД V-VII КЛАС

Златка        Тодорова    Димова – старши учител

Елена          Трендафилова Василева – старши учител

Петър         Стефанов    Трендафилов – старши учител

Павлина     Костадинова Харизанова – учител

 

УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мартина      Иванова      Симидарева –учител

Цветанка     Димитрова  Бебечева – учител

Анна           Василева     Пейчинова – учител

Надежда     Симеонова  Тодорова – старши учител

 

УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ

Анна           Атанасова   Минова – главен учител

Мария         Антонова    Арабова – старши учител

Мария         Ангелова    Пеева – старши учител

Гергана       Христова    Карафезиева – старши учител

Анелия       Банкова       Арнаудова –  учител

Надежда     Методиева  Кирова – учител

 

УЧИТЕЛИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Мария         Василева     Неделчева – учител по АЕ

Румяна        Стоянова     Василева – старши учител по АЕ

Даниела      Димитрова  Петакова  – учител по АЕ

Ваня            Александрова Попова – учител по АЕ

Катерина     Атанасова   Клашнова – учител  по РЕ

 

ПСИХОЛОГ

Ваня            Петрова      Пейчинова – психолог

 

ЛОГОПЕД

Венера        Илиева        Арсенова-Гагова – логопед

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Тодорка      Георгиева   Вандева – старши ресурсен учител

Мария         Кирилова    Стефанова – старши ресурсен учител

Любка         Тодорова    Шаркова – старши ресурсен учител

 

УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗО, ХИМИЯ И ООС, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Димитрия   Атанасова   Тончева – старши учител

Галя            Стефанова  Димова – старши учител

Георги        Дончев        Андонов – учител

 

 

УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА

Николай Емилов Балабанов – учител

 

УЧИТЕЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Ирена         Данчова      Трендафилова – старши учител

Мариана      Момчилова Пелева – учител

 

УЧИТЕЛИ ПО ФВС

Величка      Ангелова    Ташева – старши учител

Катя            Маркова      Пелева – старши учител

Асен           Василев      Василев – учител

 

 

УЧИТЕЛИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Стефка        Йоханова    Пейчинова – старши учител

Юлия          Маринова    Джоракова-Хаджиева – учител

Александра Александрова Иванова – учител

Шабан         Джамалов   Къркелов – учител

 

УЧИТЕЛИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Веска          Димитрова  Андонова –  учител

Атанаска     Стоянова     Манолова – учител

 

УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Илия           Георгиев    Мирчев – старши учител

Алеко         Митков       Еюпов – учител

Веселка      Александрова Проданова – лектор