Прием след VII клас

Прием след VII клас

Училището ни гарантира качествено и иновативно образование, добра професионална реализация.

Направете своя най-добър избор сега!

В училището ни работят ерудирани педагогически специалисти, които неуморно и с желание създават бъдещите специалисти.

СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Ракитово обявява своя план-прием за учебната 2022/2023 година. 

Изберете нашето училище, което е:

  • училище с традиции и бъдеще;
  • училище с визия за модерно образование;
  • училище на и за успяващите.

План-прием – заповед

График на дейностите по приемането на ученици

Дати за провеждане на НВО