Непедагогически персонал

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Ваня Пламенова Попчева – главен счетоводител

Добринка Георгиева Грозданова – завеждащ административно-техническа служба

Елена Тодорова Неделчева – касиер-домакин

 

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 

Мария Петрова Пелева – домакин-чистач

Борис Благоев Благоев – майстор -поддръжка

Бисер Емилов Гаджев – огняр

Зоя  Тодорова Сивкова – хигиенист

Ели Димитрова Костова – хигиенист

Цветана Спасова Благоева – хигиенист

Спаска Владимирова Андреева – хигиенист

Красимира Руменова Пелева – хигиенист

Кичка Алексова Хокина- хигиенист

Дафинка Янкова Вандева- хигиенист

Георги  Аризанов Влахов – шофьор на училищен автобус

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

Анче Емилова Кривонозова – образователен медиатор

Димитър Методиев Чакъров – образователен медиатор

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

 

Мариана Атанасова Попчева – мед. сестра

Асия Мустафа Караахмед – мед. сестра