Uncategorized

Бюджет 2021

Бюджет 2021 – План

Касов отчет – януари

Касов отчет – февруари

Касов отчет – март

Касов отчет – април

Касов отчет – май

Касов отчет – юни

Касов отчет – юли

Касов отчет – август

Касов отчет – септември

Касов отчет – октомври

Касов отчет – ноември

Касов отчет – декември

Конспекти

Български език и литература

Математика

Информационни технологии

Технологии и предприемачество

Биология и здравно образование

Човекът и природата

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

География и икономика

История и цивилизации

Философски цикъл

Музика

БДП

Педагогически състав

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Мария         Щерева       Мирова – главен учител

Катя            Василева     Пелева – старши учител

Соня           Христова    Сестримска – старши учител

Христинка  Тодорова    Гаралова – старши учител

Румяна        Илиева        Велинова – старши учител

Цветка        Христова    Янушева-Баева – старши учител

Райна          Владиславова  Ласкова – старши учител

Райна          Ангелова    Балабанова – старши учител

Мария         Георгиева   Говедарсkа – старши учител

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП ЦОУД

Елена          Христова    Попчева – старши учител

Десислава   Бисерова    Арнаудова – учител

Стойка        Славчева     Ковачева – старши учител

Мария        Славчева     Попова – старши учител

Петя           Георгиева   Грозданова – старши учител

Тодор         Младенов   Лозанов – учител

Емил          Йосифов     Карабельов – учител

Мария         Георгиева   Кадрева – старши учител

УЧИТЕЛИ ЦОУД V-VII КЛАС

Златка        Тодорова    Димова – старши учител

Елена          Трендафилова Василева – старши учител

Петър         Стефанов    Трендафилов – старши учител

Сибирка    Венелинова Дивакова – учител

Ива              Георгиева   Стоянова – учител

УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мартина      Иванова      Симидарева –учител

Цветанка     Димитрова  Бебечева – учител

Анна           Василева     Пейчинова – учител

Надежда     Симеонова  Тодорова – старши учител

УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ

Милка Тодорова Хрисчева –  учител

Мария         Ангелова    Пеева – старши учител

Гергана       Христова    Карафезиева – старши учител

Анелия       Банкова       Арнаудова –  учител

Надежда     Методиева  Кирова – учител

УЧИТЕЛИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Мария         Василева     Неделчева – старши учител по АЕ

Румяна        Стоянова     Василева – старши учител по АЕ

Мария         Трендафилова Мечева  – старши учител по АЕ

Ваня            Александрова Попова – учител по АЕ

Петя            Георгиева      Пещерска – учител  по РЕ

ПСИХОЛОГ

Ваня            Петрова      Пейчинова – психолог

ЛОГОПЕД

Венера        Илиева        Арсенова-Гагова – логопед

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Тодорка      Георгиева   Вандева – старши ресурсен учител

Мария         Кирилова    Стефанова – старши ресурсен учител

Любка         Тодорова    Шаркова – старши ресурсен учител

УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗО, ХИМИЯ И ООС, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Димитрия   Атанасова   Тончева – старши учител

Галя            Стефанова  Димова – старши учител

Георги        Дончев        Андонов – учител

УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА

Николай Емилов Балабанов – учител

УЧИТЕЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Ирена         Данчова      Трендафилова – старши учител

Мариана      Момчилова Пелева – старши учител

УЧИТЕЛИ ПО ФВС

Величка      Ангелова    Ташева – старши учител

Катя            Маркова      Пелева – старши учител

Асен           Василев      Василев – учител

УЧИТЕЛИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Стефка        Йоханова    Пейчинова – старши учител

Юлия          Маринова    Джоракова-Хаджиева – учител

Александра Александрова Иванова – учител

Шабан         Джамалов   Къркелов – учител

УЧИТЕЛИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Веска          Димитрова  Андонова –  старши учител

Атанаска     Стоянова     Манолова – учител

УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Илия           Георгиев    Мирчев – старши учител

Алеко         Митков       Еюпов – учител

Веселка      Александрова Проданова – учител

Непедагогически персонал

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Ваня Пламенова Попчева – главен счетоводител

Добринка Георгиева Грозданова – завеждащ административно-техническа служба

Елена Тодорова Неделчева – касиер-домакин

 

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 

Мария Петрова Пелева – домакин-чистач

Борис Благоев Благоев – майстор -поддръжка

Бисер Емилов Гаджев – огняр

Зоя  Тодорова Сивкова – хигиенист

Ели Димитрова Костова – хигиенист

Цветана Спасова Благоева – хигиенист

Спаска Владимирова Андреева – хигиенист

Красимира Руменова Пелева – хигиенист

Кичка Алексова Хокина- хигиенист

Дафинка Янкова Вандева- хигиенист

Георги  Аризанов Влахов – шофьор на училищен автобус

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

Анче Емилова Кривонозова – образователен медиатор

Димитър Методиев Чакъров – образователен медиатор

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

 

Мариана Атанасова Попчева – мед. сестра

Асия Мустафа Караахмед – мед. сестра

 

Бюджет 2020

Бюджет 2020 – План

Касови отчети – м.януари 2020

Касови отчети – м. февруари 2020

Касови отчети – м. март 2020

Касови отчети – м. април 2020

Касови отчети – м. май 2020

Касови отчети – м. юни 2020

Касови отчети м. юли 2020

Касови отчети м. август 2020

Касови отчети – м. септември 2020

Касови отчети – м. октомври 2020

Касови отчети – м. ноември 2020

Касови отчети – м. декември 2020

Годишен отчет

“Да спасим Николица”

„Да спасим Николица“

Уважаеми ученици, служители и съграждани,
„Най-истински във миг на дива жажда,
цени човекът капката вода.
Най-мъдрите си думи в мъка ражда,
в затвор разбира що е свобода…“

Продължаваме тези мисли на Дамян Дамянов със следващите наши думи:
В най – трудните си дни човекът
обръща се със упование към Бога
и влиза в Храм, свещица да запали,
та Светлината да разпръсне мрака
в живота му и във душата.

Горди сме, че в нашия град има два християнски храма – църквата „Св. Неделя“ и параклиса „Св. Никола“.
Всички знаем, че в м. Николица са открити останки от раннохристиянска базилика. Тя е един нешлифован диамант с общоевропейско значение, тя е петата по големина църква в България и заедно с църквата „Св. София“ дава насока в развитието на западноевропейската култова архитектура.

За съжаление този ценен исторически обект се руши. Параклисът има нужда от ремонт. Необходими са средства за изготвяне на проект за консервиране, реставрация и социализация на раннохристиянската базилика.

Призоваваме Ви да се включите в предстоящите инициативи за събиране на финансови средства под надслов „Да спасим Николица“, организирани от СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Ракитово. Събраните суми ще бъдат внасяни по банковата сметка на учредената фондация „Николица“.

Благодарим Ви предварително за Вашата съпричастност и отзивчивост и нека не забравяме, че вървим по една сакрална земя.

От колектива на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово

Банкова сметка на Фондация Николица:
Общинска банка
Банкова сметка: BG91SOMB91301065285602
Банков код: SOMBBGSFDSC02859 5014439d0bd86bae35c87e89a9e0cf64 47388332_387397555336925_3601931317282865152_n 47571605_512778889232574_9086326407897808896_n 20170616164553_11494