Иновация

“Добавена реалност – моят нов свят”

Иновацията в СУ «Св. Климент Охридски», гр. Ракитово се състои във въвеждане на нова обучителна адаптивна електронна система, т. нар.  „Добавена реалност“. С нея се създава учебна среда, която предлага система от инструменти в помощ на учебния процес. Използва  се платформата SmartClassroom, чрез която се създават различни упражнения и тестови задачи.

Иновацията стартира през учебната 2020/2021 г. и ще продължи до учебната 2023/2024 г.

Чрез иновацията въвеждаме нови дигитални технологии в учебния процес като виртуална, доставена и смесена реалност; видео стрийминг и установяваме трайно взаимодействие между технологиите и образованието.

Учениците развиват аналитично, логическо и креативно мислене и получават допълнителна мотивация за учение и приложение на наученото, а учителите повишават своята професионална квалификация чрез придобиване на практически опит и работа с интерактивни системи.